Projekti

Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHeis)

Tavoite ja tehtävät

InnoHEIs-hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulujen TKI-infrastruktuurien ja palveluiden toimintakykyä ja tätä kautta laajentaa näiden tehokasta ja vaikuttavaa käyttöä alueellisesti. Samalla vahvistetaan korkeakoulujen roolia tutkimuksen ja bisneksen rajapinnassa, mikä osaltaan nopeuttaa innovaatioprosesseja.

TKI-infrastruktuurien riittämätön hyödyntäminen on haaste useissa Euroopan maissa. InnoHEIs-hanke vastaa tähän haasteeseen rohkaisemalla innovaatiotoimintaan sekä edistämällä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä luomalla suotuisa, avoin ja houkutteleva ympäristö korkeakoulujen, yritysten, julkisen sektorin ja yhteiskunnan jatkuvalle yhteiselle innovaatiotoiminnalle (Quadruple Helix Model).
InnoHEIs-hankkeen strateginen tavoite on vahvistaa korkeakoulujen ja niiden TKI-infrastruktuurien roolia ja osallistumista alueellisessa innovaatioekosysteemissä, mikä vuorostaan lisää toimintojen yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista vaikuttavuutta.

Pirkanmaalla kehittämisen kohteena oleva politiikkainstrumentti on Suomen Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, ja siellä erityisesti TKI-kehittäminen. Pirkanmaa on edelläkävijä avointen innovaatioalustojen kehittämisessä, mutta ei ole onnistunut uuden teknologian käyttöön ottamisessa ja toimintojen digitalisoimisessa olemassa olevissa yrityksissä ja niiden liiketoiminnassa. Politiikkainstrumentilla voitaisiin paremmin tukea IoT-transformaatiota, Teollisuus 4.0- toimintaympäristön kehittämistä ja tekoälyteknologioiden soveltamista ja näihin liittyviä ekosysteemejä.

Hankkeen rahoittaa Interreg Europe –ohjelma. Hanketta koordinoi Hanze University of Applied Sciences Hollannista. Pirkanmaalta mukana hankepartnereina ovat TAMK ja Pirkanmaan liitto.

Rahoituslähde

Interreg Europe 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Hanna-Greta Puurtinen
hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi