Tutkimusinfrastruktuuri

Ilmakehätieteiden keskus INAR / ACTRIS

Tiedekunta tai osaamisyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisaation alayksikkö: Fysiikka

Ilmakehätieteiden keskus INARin tutkimus ja opetus perustuvat fysiikkaan, kemiaan, meteorologiaan, metsätieteisiin, ympäristötieteisiin ja enenevässä määrin myös yhteiskunnallisiin tieteisiin.

INARia koordinoi Helsingin yliopisto ja sen kansalliset yhteistyökumppanit ovat Ilmatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Tampereen yliopiston fysiikan yksikkö osallistuu INARin toimintaan.

INARin korkeatasoinen tutkimus vahvistaa ilmakehän ja ympäristön tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuottaa tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Keskus tekee tutkimusta sekä molekyylitasolla että globaalilla tasolla erityisesti ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun, biogeokemiallisten kiertojen ja ekosysteemiprosessien parissa.

Tampereen yliopisto on INARin kautta mukana eurooppalaisessa ACTRIS-infrastruktuurissa, joka tukee ilmakehä-, ilmasto-, ilmanlaatu- ja säätutkimusta.