Projekti

IktyoCare - erityisryhmien vesistöohjaajakoulutus

Tavoitteena on kouluttaa erityisryhmien kanssa työskenteleviin yrityksiin erityisryhmien kanssa työskenteleviä vesistö- ja kalastusohjaajia.

Tavoite ja tehtävät

Työhyvinvointikeskustelussa on yhdistetty luonnon merkitys ja luonnossa liikkuminen työkyvyn ylläpitämiseen. Hoivalaitoksista, kylpylöistä, toimintakeskuksista, hoitokodeista, eräkeskuksista, yksityisyrittäjinä toimivilta eräoppailta, nuorisokeskuksista, kuntien sosiaalitoimesta kantautuu viestiä, että palveluja erityisesti erityisryhmille tarvitaan jatkuvasti lisää. Tällöin kohderyhminä ovat mm. moni- ja vaikeavammaiset, kehitysvammaiset, ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Jotta näille ryhmille voidaan tarjota palveluja, tarvitaan luontotapahtuman tuottamiseen aivan omaa erityisosaamista.

Hankkeessa toteutetaan erityisesti tähän tarpeeseen suunnattuna kokonaisuutena IktyoCare - erityisryhmien vesistöohjaajakoulutus. Siinä annetaan eväät erityisryhmien (pienten ja isojen) kohtaamiseen, johtamiseen ja hallintaan. Tapahtumanjärjestämisen taidot, kuten turvallisuus ja taloudellisesti järkevä toiminta, yhdistetään koulutuksessa hoiva- ja sosiaalialan sekä kalastustoiminnan erityisosaamiseen. Koulutus antaa koulutettaville uuden mahdollisuuden oman yritystoiminnan tai oman työpaikan toiminnan kehittämiseen ja palveluiden tarjoamiseen kokonaan uusille kohderyhmille. Jotta koulutuksesta saatava hyöty siirtyy mahdollisimman tehokkaasti käytännön yritystoimintaan, on koulutuksen punaisena lankana IktyoCare-liiketoimintasuunnitelman valmistaminen opiskelijan omaan yritykseen tai työpaikkaan.

Rahoituslähde

Maaseuturahasto 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Juha Happonen
juha.happonen [at] tuni.fi