Projekti

Ikääntyneiden hoidon kustannukset ja rahoitus -pilottitutkimus

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Terveystieteet | Tieteenala: Gerontologia, Terveys yhteiskunnassa

Pilottitutkimuksessa kehitetään mikrokustannuslaskentamenetelmää (micro-costing) ikääntyneiden hoivan kustannusten ja rahoituksen tutkimista varten. Tutkittavat hoitomuodot ovat kotihoito ja tehostettu palveluasuminen. Kustannuslaskelman näkökulma on yhteiskunnallinen, eli mukaan pyritään ottamaan kaikkien rahoittajatahojen maksamat kustannukset. Haastattelu- ja päiväkirja-aineistoa kerätään noin 30 ikääntyneen näytteeltä, ja aineistoon yhdistetään tietoja kunnan ja Kansaneläkelaitoksen rekistereistä. Pilottitutkimuksen pohjalta suunnitellaan laajempi tutkimushanke. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten hoivan kustannukset ja rahoitusvastuut vaihtelevat eri hoitomuodoissa ja eri kuntoisilla ikääntyneillä sekä omaishoidon saatavuuden mukaan. Tieto tuo näkyväksi eri tahojen maksurasitteet, mikä on tärkeää ottaa huomioon hoitomuotojen vertailussa.

Tutkimus on osa GERECin ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön toimintaa.

 

Rahoituslähde

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Leena Forma

projektipäällikkö
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta