Projekti

Ikääntyneet, korona-arki ja osallistava tiedontuotanto

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Projektin tavoitteena on tuottaa tietoa ikääntyneiden kansalaisten arjesta COVID-19-viruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana. Projektissa kehitetään osallistavan tiedontuotannon menetelmiä sekä selvitetään yhteiskehittämisen mahdollisuuksista yhteisöjen vahvistamiseksi COVID-19-viruksesta johtuvan poikkeustilanteen myötä syntyneissä arjen tilanteissa. Projektissa tuotetaan ja tutkitaan prosesseja, jotka edesauttavat ja vahvistavat ikääntyneiden kansalaisten demokratiataitoja, sosiaalista kanssakäymistä ja osallisuuden kokemuksia huomioiden myös erilaisten digitaalisten toimintaympäristöjen reunaehdot. Hanke on osa ”Osallistava suunnittelu ja kehittäminen vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen näkökulmasta” -hanketta.

Yhteyshenkilöt

Projektitutkija Eveliina Kaukkila eveliina.kaukkila [at] tuni.fi

Projektitutkija Tellu Rosenqvist tellu.rosenqvist [at] tuni.fi