Projekti

ICT4N

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Hanke: ICT4N – ICT for need

Aikataulu: 1.4.2020 – 31.3.2022

Rahoitus: ESR 2014-2020

ICT4N hankkeella haetaan ratkaisua Pirkanmaalla valmistumisvaiheessa olevien tai valmistuneiden pääasiallisesti vieraskielisten ICT-osaajien työllistymistarpeiden ja toisaalta alueella toimivien yritysten ICT-osaamistarpeiden kohtaanto-ongelmaan. Hankkeessa tavoitellaan osaajille parempaa työllistymistä ja vastaavasti yrityksille hyviä osaajia paikkaamaan niiden työvoimatarpeita. ICT-alan nopea kehittyminen takaa sen, että kehitettävä koulutus on ajankohtaista ja käsiteltyjen teknologioiden, työtapojen ja menetelmien osalta ICT-alan aallonharjaa.

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen yliopisto (TAU).

Hankkeessa on vankkaa kokemusta työvoimakoulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta, yhteistyöprojekteista pk-yritysten kanssa, tarvekartoitusten tekemisestä ja erilaisista täydennys- ja muuntokoulutuksista ICT-alalla. Toteuttajilla on kattava osaaminen ja ymmärrys hankkeeseen liittyvän aihepiirin vaatimuksista ja tulevaisuuden kehitys- ja osaamistarpeista.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteena on helpottaa pirkanmaalaisten yritysten jatkuvaa ICT-osaajapulaa tilanteessa, jossa kotimainen koulutustarjonta ei riitä kattamaan yritysten tarvetta, ja yritysten pitää tuoda osaamista myös ulkomailta. Tavoitteena on vähentää Suomessa jo olevien korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten osaajien työttömyyttä.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Juha Tuominen
etunimi.sukunimi [at] etunimi.fi