Projekti

ICT-täsmä

Vipuvoimaa EU:lta logo
Euroopan unioni logo

Hankkeen päätavoitteena on helpottaa pirkanmaalaisten yritysten jatkuvaa
ICT-osaajapulaa tilanteessa, jossa kotimainen koulutustarjonta ei riitä kattamaan yritysten tarvetta, ja yritysten pitää tuoda osaamista myös ulkomailta. Tavoitteena on vähentää Suomessa jo olevien korkeasti koulutettujen ulkomaalaistaustaisten osaajien työttömyyttä.

Tavoite ja tehtävät

Hanke: ICT4N – ICT for need

Aikataulu: 1.4.2020 – 31.3.2022

Rahoitus: ESR 2014-2020

ICT4N hankkeella haetaan ratkaisua Pirkanmaalla valmistumisvaiheessa olevien tai valmistuneiden
pääasiallisesti vieraskielisten ICT-osaajien työllistymistarpeiden ja toisaalta alueella toimivien yritysten ICT-osaamistarpeiden kohtaanto-ongelmaan. Hankkeessa tavoitellaan osaajille parempaa työllistymistä ja vastaavasti yrityksille hyviä osaajia paikkaamaan niiden työvoimatarpeita. ICT-alan nopea kehittyminen takaa sen, että kehitettävä koulutus on ajankohtaista ja käsiteltyjen teknologioiden, työtapojen ja menetelmien osalta ICT-alan aallonharjaa.

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen yliopisto (TAU).

Hankkeessa on vankkaa kokemusta työvoimakoulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta, yhteistyöprojekteista pk-yritysten kanssa, tarvekartoitusten tekemisestä ja erilaisista
täydennys- ja muuntokoulutuksista ICT-alalla. Toteuttajilla on kattava osaaminen ja ymmärrys
hankkeeseen liittyvän aihepiirin vaatimuksista ja tulevaisuuden kehitys- ja osaamistarpeista.

Rahoituslähde

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Juha Tuominen
juha.tuominen [at] tuni.fi