Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointipolitiikan kuviot – Poliittinen hallinta digitaalisella ajalla

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Hankkeessa tutkitaan vertailujen ja datan visualisoinnin käyttöä hallintavallan välineinä kansallisessa hyvinvointipolitiikassa kahdesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. Ensiksi eritellään kuvioiden politiikkaa eli sitä, miten numeerista dataa visualisoidaan, kategorisoidaan ja nimetään. Toiseksi tutkitaan ovatko ”evidenssin” ylitarjonta ja vertailujen rajattomat mahdollisuudet digitaalisella ajalla muuttaneet politiikanteon sääntöjä ja jos ovat, niin kuinka ne ovat muuttuneet. Miten kuvioilla tehdään politiikkaa? Miten nämä kuviot määrittelevät politiikan aluetta? Aineistona on kansallisia politiikka-asiakirjoja, vertailutietokantojen internetsivuja, valtionhallinnon viranomaisten aiheesta pitämiä esitelmiä sekä kuntien hyvinvointikertomuksia.

Yhteyshenkilöt