Human Information Processing Laboratory (HIP)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Psykologia
HIP-logo

Erilaiset ei-kielelliset vihjeet vaikuttavat keskeisellä tavalla ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Tavoitteenamme on ymmärtää tällaisten sosiaalisten signaalien tiedonkäsittelyä ja siihen liittyviä kognitiivisia, hermostollisia ja kehityksellisiä mekanismeja.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Valtaosa HIP-laboratorion tutkimuksista liittyy kasvojen havaitsemiseen. Kasvot välittävät runsaasti vuorovaikutukselle merkityksellistä informaatiota (esim. tunnetila, tarkkaavaisuuden suunta, sukupuoli, ikä, henkilöllisyys), jota me ihmiset harjaannumme tunnistamaan jo hyvin varhaisessa iässä. Tutkimuksissamme selvitetään, kuinka kasvojen välittämä informaatio (esimerkiksi kasvonilmeet ja katseen suunta) vaikuttavat havaitsijan tarkkaavaisuuteen, emootioihin ja motivaatioon ja toisaalta, kuinka tarkkaavaisuus, emootiot ja motivaatio muokkaavat kasvojen havaitsemista. Näitä toimintoja tutkitaan HIP-laboratoriossa aikuisilla ja eri kehitysvaiheessa olevilla lapsilla.

Tutkimuksen kohteena on myös se, kuinka neurobiologiset kehityshäiriöt (autismikirjon häiriö), mielenterveyden ongelmat, kasvuympäristö ja elämäntilanteen muutokset (esim. raskaus ja lapsen saaminen) vaikuttavat sosiaalisen informaation havaitsemiseen. Tutkimusmenetelminä käytämme fysiologisia rekisteröintejä (mm. EEG eli aivojen sähköisen toiminnan rekisteröinti, ihon sähkönjohtavuuden mittaus, sydämen sykkeen mittaus), suoriutumista (mm. reaktioaika) erilaisissa tietokonetehtävissä sekä käyttäytymisen havainnointia (esim. vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen arviointi).

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Jari Hietanen

professori, psykologia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

Jari Hietanen

Professori (psykologia)

jari.hietanen [at] tuni.fi

+358 40 190 1384