Projekti

Horizonhub

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä ammattikorkeakoulujen että pk-yritysten valmiuksia kansainväliseen TKI-toimintaan ja kehittämishankkeiden valmisteluun.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja laajentaa ammattikorkeakoulujen ja pk-yritysten saavuttamaa hyötyä EU-rahoitusohjelmista. Tämä toteutetaan vahvistamalla alueellisia verkostoja luomalla nopeaan ja kokeilevaan kehittämiseen perustuva hub-toimintamalli. Toimintamallin luomisessa ja toteuttamisessa yhteistyökumppanina on VTT. Toimintamallia voivat hyödyntää kaikki ammattikorkeakoulut yhteistyökumppaneineen osallistumalla ns. mirror-groupin toimintaan.

Rahoituslähde

OKM

Yhteyshenkilöt

Petri Murtomäki
petri.murtomaki [at] tamk.fi

Pirja Fagerlund
pirja.fagerlund [at] tamk.fi