Tutkimusinfrastruktuuri

HIP/CERN/FAIR

Tiedekunta tai osaamisyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisaation alayksikkö: Automaatio- ja konetekniikka | Tieteenala: Automaatiotekniikka, Konetekniikka

Fysiikan tutkimuslaitos (Helsinki Institute of Physics HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos. Tampereen yliopiston automaatio- ja konetekniikan yksikkö on mukana tutkimuslaitoksen toiminnassa.

Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa teknologiankehitystä sekä osallistua fysiikan alan tutkijakoulutukseen.

Tutkimuslaitos huolehtii Suomen yhteistyöstä Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin kanssa. Laitos huolehtii myös Suomen osallistumisesta Saksaan rakennettavan kansainvälisen FAIR-kiihdytinlaboratorion rakentamiseen ja tutkimustoimintaan.