Projekti

Hiilinielu Design Studio

Euroopan sosiaalirahasto

Tavoitteena on edistää metsäbioalan uudenlaisten tuotteiden kaupallistamista luovien alojen (muotoilu ja media) osaamisen avulla.

Tavoite ja tehtävät

Hiilinielu Design Studio -hankkeessa kehitetään metsäbioalan osaajien ja luovien alojen osaajien yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä toistensa toimialoista monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää metsäbioalan uudenlaisten tuotteiden kaupallistamista luovien alojen (muotoilu ja media) osaamisen avulla. Tämä luo uusia työllistymisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia myös luovien alojen osaajille. Hankkeessa kehitetään monialainen, palvelumuotoilua hyödyntävä ”Hiilinielu Design Studio” -malli metsäbioalan tuote- ja palveluinnovoinnille, joka perustuu yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöhön. Hankepartnerit ovat TAMK, LAMK ja Design Forum Finland yhteistyökumppaneinaan Suomen Pakkausyhdistys ry, Uusi puu -hanke, Biotalous-Inka, Suomen muotoilusäätiö ja MaMa ry. Hanke alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2017.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Ulla Häggblom
ulla.haggblom [at] tamk.fi