Nrichie
Projekti

Hiilidioksidin ja metanolin bioelektrokemiallinen konversio pidempiketjuisiksi hiiliyhdisteiksi ja näiden talteenotto

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Materiaalitiede ja ympäristötekniikka

Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia ja metanolia orgaanisiksi hapoiksi mikrobielektrosynteesillä. Projekti edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin, kasvihuonekaasun, pääsyä ilmakehään. Projektin tavoitteena on kehittää ja karakterisoida innovatiivinen prosessi, jossa mikrobien avulla tuotetaan kemianteollisuuden raaka-aineita. Mikrobielektrosynteesin tuottonopeuksia ja saantoja kasvatetaan käyttämällä uusia hiilivaahtoelektrodeja sekä yhdistämällä prosessiin (puoli)jatkuvatoiminen orgaanisten happojen talteenotto, jossa käytetään hyväksi räätälöityjä adsorbentteja. Monitieteinen projekti toteutetaan Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilö(t)