Projekti

HIERAKKA - Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalueena

Tämän hankkeen tavoitteena on edistää virtsan lannoitekäyttöä ja hyödyntämistä tuottamalla lisää luotettavaa tutkimustietoa sen ominaisuuksista ja tehosta sekä tässä erityisesti pitkäaikaisvaikutuksista maaperään ja satoon, yhteensä kolmen vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa vahvasti aiheeseen liittyviin ennakko-odotuksiin toiminnallisella ja osallistavalla tiedottamisella sekä konkreettisilla toimilla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen lähtökohtana on vuoden 2016 lopussa päättyneen BIOUREA-hankkeen tulokset, joiden mukaan virtsan erilliskeräilyllä ja lannoitekäytöllä olisi kiistattomia ympäristöhyötyjä sekä ravinnevalumien vähentämisessä että tehokkaan lannoitekäytön kannalta.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että Hiedanrannan demonstraatioiden, tutkimustulosten, kokemusten ja eri osapuolten välisen keskustelun avulla pystymme muokkaamaan yleistä asenneilmapiiriä nykyistä vastuullisemmaksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on systeeminen muutos kohti kiertotalouteen pohjaavaa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua. Hankkeen päätoimet ovat:
- Virtsan keräys, kuljetus ja lannoitekokeet sekä virtsan ominaisuuksien ja haitta-aineiden tutkiminen Hiedanranta kokeilualustana ja näiden toimien ja tulosten yhdistäminen toiminnalliseen tiedotukseen.
- Osallistava ja toiminnallinen tiedotus, jonka osuus hankkeesta on merkittävä. Lisäksi toteutetaan erilaisia yleisötapahtumia, seminaareja, videoita ja artikkeleita.

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriön RAKI-ohjelma.

Rahoituslähde

YM kansallinen

Yhteyshenkilöt

Eeva-Liisa Viskari
eeva-liisa.viskari [at] tamk.fi