Projekti

Herää Pahvi!

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisesti kilpailukykyistä kärkiosaamista prosessiteollisuuden sivuvirtoja hyödyntävään elintarvikkeiden pakkausten kehitykseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.

Hanke laajentaa ja syventää luovien alojen ja metsäbioalojen vuorovaikutusta sekä keskinäistä yhteistyötä. Osaamisen ja yhteistyön lisääntyminen kasvattaa liiketoimintaedellytyksiä molemmilla aloilla.

Tavoite ja tehtävät

Metsäteollisuudessa, elintarviketuotannossa ja -teollisuudessa syntyy runsaasti erilaisia sivutuotteita, jotka nykyään käytetään joko energiaksi tai ne kompostoidaan. Ne sisältävät kuitenkin runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä sekä kuituja, jotka voitaisiin hyödyntää esim. pakkauspaperin ja kartongin valmistuksessa. Hankkeen aikana näistä materiaaleista luodaan uudenlaisia pakkaustuotteita, joista voidaan tehdä toiminnallisiakin. Tämä tarkoittaa, että niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi antioksidatiivisia tai antibakteerisia ominaisuuksia, jotka parantaisivat elintarvikkeiden säilyvyyttä.

Hankkeen keskeinen ajatus on, että muotoilun, viestinnän, median, brändäyksen ja tarinankerronnan integroiminen pakkausmateriaalien tuote- ja palvelukehityksen kaikkiin vaiheisiin parantaa merkittävästi kaupallistamisen mahdollisuuksia ja luo uutta osaamista sekä biotalous- että viestintä- ja media-alan osaajille. Tuloksena syntyy metsäbioalan, muotoilu- ja media-alojen yhteinen ekosysteemi, joka lyhyellä aikavälillä kasvattaa edellytyksiä monialaiseen liiketoimintaa kehittävään yhteistyöhön. Ekosysteemin osapuolet oppivat ymmärtämään kiertotalouden ja etenkin uusien sivuvirtoja hyödyntävien pakkausten arvon brändien rakentamisessa. Uusien pakkaustuotteiden ympärille luodaan tarinat ja kerrontatapa. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksena sekä tuottajien että kuluttajien tietoisuus uudenlaisista sivuvirtoja hyödyntävistä tuotteista lisääntyy, edesauttaen kestävän kehityksen vaatimusten täyttävien ratkaisujen lisääntymistä kuluttajien vaatimuksesta.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Päivi Viitaharju
paivi.viitaharju [at] tamk.fi