walking on the wild side
Tutkimusryhmä

Hallintotieteen tutkimusryhmä

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Hallintotieteet | Tieteenala: Hallintotiede
Max Weber on esikuva
Pinni A

Hallintotiede on yksi hallintotieteiden tutkimusalueista. Hallintotieteessä tutkitaan erityisesti julkisia organisaatioita,mutta hallintotieteen perusajatuksena on se, että hallinto on yleistä. Se on läsnä yhtä hyvin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Hallintotiede on yhteiskuntatieteellinen tutkimusalue ja vuodesta 1994 alkaen myös yliopistollinen oppiaine, joka lukeutuu yhdeksi hallintotieteistä. Tieteellisen tutkimuksen kohdealueiden kannalta hallintotieteessä on kysymyksessä hallinnon tutkimus. Hallintotieteen mielenkiinnon kohteina ovat  päätöksenteko, hallintojärjestelmät, organisaatiot, hallinta eli governance, johtaminen yleisesti ja strateginen johtaminen, erityisesti julkisella sektorilla.

Toiminnan vaikuttavuus

Hallintotieteen tutkimusalue kytkeytyy tiiviisti käytäntöön. Monet hallintotieteen tutkimukset edistävät organisaatioiden toimintaa.

Ryhmän johtaja

Yhteyshenkilö(t)