Projekti

Hajautettujen energiaresurssien integroitu liiketoiminta-alusta

Tutkimushankkeessa luodaan tutkimusinfrastruktuuria sähkövoimajärjestelmän ja -markkinoiden liiketoimintojen uudelleenorganisoinnin tutkimiseksi uudenlaisten ja älykkäiden toimintojen ja osapuolien kokonaisvaikutusten ja keskinäisten riippuvuuksien tutkimiseksi.

Tausta

Projekti toteutetaan yhteistyössä VTT:n ja LUT:n kanssa. Tavoitteena projektissa on toteuttaa tiedonvaihtoalusta sähkövoimajärjestelmän toimijoiden kesken, jolla päästään tutkimaan uudenlaisten toimintojen kokonaisvaikutuksia ja keskinäisiä riippuvuuksia. Projektissa toteutetaan lisäksi kaksi esimerkkiä toiminnoista, jotka hyödyntävät tiedonvaihtoalustaa yhdistämällä projektiosapuolien fyysisesti hajallaan olevat laboratoriot ja osatoiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimintoja ovat i) prosumereiden ja microgridien aggregoitujen resurssien tarjoaminen taajuuden ylläpitoreserviksi ja ii) sähkönjakeluverkon pullonkaulatilanteiden hallinta paikallisen joustomarkkinan avustuksella.

Tavoite ja tehtävät

Sähkövoimajärjestelmä tulee kokemaan erittäin merkittävän teknisen, toiminnallisen ja taloudellisen murroksen lähivuosina johtuen mm. uusiutuvan sähköenergian vallankumouksesta ja uudenlaisten toimijoiden kuten aggregaattoreiden vaikutuksesta. Tämän murroksen tutkimiseksi perinteiset siilomaiset tutkimuskysymysten asettelut eivät anna riittäviä vastauksia kokonaisuuden hallinnan kannalta. Tutkimusmenetelmät tällaisten erittäin moniulotteisten ongelmien ratkaisemiseksi vaativat täysin uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja.

Rahoituslähde

Business Finland

Koordinoiva organisaatio

VTT, Lappeenranta University of Technology

Contact persons

Sami Repo

Professori

sami.repo@tut.fi

+358 40 849 0454