Projekti

H2020 vastinraha

Projektissa suoritetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan mahdollisuuksia osallistua Horizon -puiteohjelmarahoituksiin tai muihin EU-rahoituksiin.

Tavoite ja tehtävät

STN:n EU-vastinrahoitus Horisontti 2020 -ohjelmaan. Tavoitteena on kannustaa tutkimusorganisaatioita osallistumaan seuraavien EU-hakukierrosten hankevalmisteluun ja kattaa tästä koituvia kustannuksia.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt

Perttu Heino
perttu.heino [at] tuni.fi