Tutkimuskeskus

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
GEREC

GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä. Tutkimuskeskus tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten elämästä, terveydestä ja toimintakyvystä – tavoitteena lisätä ymmärrystä täysipainoisen elämän mahdollisuuksista eri ikävaiheissa. GEREC osallistuu lisäksi tieteelliseen jatkokoulutukseen ja lisää ikääntymisen asiantuntijuutta yhteiskunnassa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

GERECissä tutkitaan monitieteisesti ja elämänkulun näkökulmasta ikääntyviä ihmisiä ja heidän elämäänsä.

Tutkimus kattaa laajasti ikääntyviin ihmisiin ja ikääntyvään yhteiskuntaan liittyviä teemoja. Tutkimalla terveyttä ja toimintakykyä sekä niitä edistäviä tekijöitä, saadaan tietoa aktiivisesta ikääntymisestä ja sen yhteyksistä biologisiin prosesseihin, liikuntatottumuksiin ja hyvinvointiin. Hoivaan ja yhteiskunnan ikääntyville tarjoamiin palveluihin keskittyvä tutkimus tuottaa tietoa ikääntyvän yhteiskunnan palvelutarpeesta.

Tärkeimmät tutkimusalueet ja hankkeet

Yhteystiedot

Johtaja

Yliopistonlehtori Kirsi Lumme-Sandt
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)
33140 Tampereen yliopisto
Tel. +358 40 190 1606
kirsi.lumme-sandt [at] tuni.fi

Varajohtaja

Tutkimusjohtaja Katja Kokko
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Tel. +358 40 805 3500
katja.r.kokko [at] jyu.fi

Tiedesihteerit

Niina Kajan
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Tel. +358 40 805 3209
niina.kajan [at] jyu.fi

Anniriikka Rantala
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)
33140 Tampereen yliopisto
Tel. +358 05 574 5205
anniriikka.rantala [at] tuni.fi

Koordinaattori, Tohtoriohjelmat, IPPE

Tiina Kangasluoma
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet)
33140 Tampereen yliopisto
Tel. +358 40 190 1649
tiina.kangasluoma [at] tuni.fi