Projekti

GATE-hanke (Gaining Access to Tertiary Education): Korkeakoulutuksen saavutettavuus ja tasa-arvo Suomessa ja verrokkimaissa

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Hallintotieteet

Hankkeessa selvitetään korkeakoulutuksen tasa-arvon tilaa kartoittamalla koulutusmahdollisuuksien epätasaista jakautumista Suomessa ja kolmessa verrokkimaassa (Ruotsi, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta). Verrokkimaiden osalta keskitytään seuraaviin kysymyksiin: 1) Mikä on Suomen tilanne, kun sitä vertaillaan verrokkimaihin erityisesti eurooppalaisen korkeakoulualueen näkökulmasta? 2) Mitä korkeakoulutusta koskevia tasa-arvopoliittisia strategioita, tavoitteita ja lainsäädäntöä verrokkimaissa on toteutettu, mille ryhmille ne on kohdennettu ja mikä on edistämispoliitikoiden vaikuttavuus? Hankkeessa analysoidaan myös verrokkimaiden edistämiskeinojen soveltuvuutta Suomeen. Hankkeen rahoittaa valtioneuvosto. Hanke toteutetaan Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston välisenä konsortiohankkeena vuonna 2020.

Tampereen yliopistossa hankkeen toteutuksesta vastaa Higher Education Group (HEG). HEG on johtamisen ja talouden tiedekunnassa toimiva ryhmä, joka keskittyy korkeakouluhallinnon, -johtamisen ja -talouden koulutukseen ja tutkimukseen. HEG tarjoaa asiantuntemustaan sekä tuottaa ja jalostaa päätöksentekoa palvelevaa tietoa korkeakouluille ja korkeakouluhallinnon sidosryhmille kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vaikuttavuus

Hanke tuottaa uutta tietoa, jonka avulla voidaan identifioida potentiaalisia opiskelijaryhmiä, joiden mahdollisuudet hakeutua ja päästä korkeakoulutukseen ovat muita ryhmiä heikommat. Siten hanke tarjoaa niin korkeakouluille kuin koulutuspoliittisille toimijoille ja päätöksentekijöille tutkimusperustaista tietoa, joka tukee esimerkiksi opiskelijavalintajärjestelmän toimivuuden kehittämistä. Verrokkimaita koskeva analyysi laajentaa tietoperustaa ja mahdollistaa kansainvälisten tasa-arvopoliittisten tavoitteiden ja toimenpiteiden analyyttisen hyödyntämisen suomalaista koulutusta koskevassa kehittämistyössä.

Rahoituslähde

Hankkeen rahoittaa valtioneuvosto. 

Yhteyshenkilöt

Yliopistonlehtori, dosentti, Vuokko Kohtamäki: vuokko.kohtamaki [at] tuni.fi

osaprojektien vastuullinen johtaja, yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa