Projekti

Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

FIRIPO on Åbo Akademin, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yhteishanke, jossa kehitetään kansallista julkisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuria. Infrastruktuuri on monitieteinen ja palvelee mielipidetutkijoita ympäri maailmaa.

Tavoite ja tehtävät

  1. Julkisen mielipiteen ja äänestyskäyttäytymisen tieteellisen tutkimuksen koordinoiminen Suomessa
  2. Julkisen mielipiteen tutkimusmenetelmien kehittäminen ja jakaminen sekä julkisen mielipiteen käytön edistäminen päätöksenteossa
  3. Avoimen kontaktipinnan luominen julkisen mielipiteen tutkimiseksi
  4. Avoimen tieteen edistäminen avoimen datan ja avoimen tutkimusyhteistyön kautta yhdessä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kanssa

Vaikuttavuus

Infrastruktuurin paneelit tarjoavat tutkijoille työkaluja aineiston keräämiseen ja ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvän julkisen mielipiteen tutkimiseen. Deliberaatio- ja päätöksentekolaboratoriot mahdollistavat päätöksenteon ja julkisen valinnan kokeellisen tutkimuksen.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Åbo Akademi

Turun yliopisto

Tampereen yliopisto

Tietoarkisto

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Kaisa Herne

professori, valtio-oppi
Johtamisen ja talouden tiedekunta