Green branches and water
Projekti

FinnChildAir korona: Lasten psykososiaalinen hyvinvointi ja koulunkäynti korona-aikana

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiaalipsykologia

Tämä monimetodinen osahanke tutkii kouluikäisten lasten ja heidän perheittensä hyvinvointia ja kokemuksia koulunkäynnistä korona-aikana.

Koska korona-aika vaikuttaa perheisiin eri tavoin, tässä osatutkimuksessa keskitytään kahteen eri ryhmään, joille korona-aika mahdollisesti lisää erityisesti kuormitusta:

  • perheisiin, joissa vanhempi/vanhemmat työskentelevät aloilla, joilla sairastumisriski on korkea ja joka tapahtuu pääasiassa kodin ulkopuolella (sosiaali- ja terveydenhoitoalat) ja
  • perheisiin, joissa vanhempien suomen kielen taito on rajallinen/heikko.

Projekti on korona-ajan laajennus akatemiatutkijaprojektiin ”FinnChildAir: Lasten psykososiaalinen hyvinvointi sisäilmaongelmaisissa kouluissa”.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilö(t)