Projekti

FINEEX

Uusien vientimahdollisuuksien avaaminen Japaniin Suomen ja Viron musiikkialan yrityksille ja muille brandeille.

Tavoite ja tehtävät

Musiikkiteollisuus on kansainvälisesti yksi elämystalouden potentiaalisimmista sektoreista Suomessa ja Virossa. Japani on erittäin lupaava kohdemarkkina pohjoismaalais-baltialaiselle kulttuurille ja musiikille. Paljon musiikkiteollisuuden vientipotentiaalista kuitenkin jää hyödyntämättä ja musiikkiteollisuuden myynneissä on hiljattain oltu taantumassa. Suomi ja Viro ovat pieniä maita, joilla on rajoitettu kapasiteetti, resurssit ja julkinen taloudellinen tuki musiikkivientiä varten. Siksi musiikkiteollisuuden Japanin viennin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi on olemassa vahva tarve uudenlaisille innovaatioille ja vientituen instrumenteille sekä rajat ylittäville yhteenliittymille ja yhteismyyntiponnisteluille.

Projektin lähestymistapa perustuu monialaiseen yhteiskehittelyyn (co-creation) ja yhteistyöhön musiikkialan sekä muiden bisnessektoreiden, kuten muotoilu, pelit, elokuva ja huipputeknologia kanssa. FinEst Sounds-  projekti fasilitoi monialaisten palveluiden ja tuotteiden yhteistä kehitystyötä sekä uusien vientimahdollisuuksien Japaniin avaamista suomalaisille ja virolaisille musiikkiteollisuuden yrityksille sekä muille aloille, joille yhteistyö musiikkialan kanssa tuo lisäarvoa.

Projekti hyödyntää tunnettuja vuosittaisia musiikkiteollisuuden verkostoitumistapahtumia (Musiikki ja Media sekä Tallinn Music Week) kohtaamispaikkoina ja showcase-esiintymisten alustoina. Projekti hyödyntää myös uutta yritysten ja korkeakoulu välistä yhteiskehittelyn toimintatapaa (co-creation), joka yhdistää yrityksiä, musiikkialan asiantuntijoita ja opiskelijoita. Uusi musiikkiviennin kiihdyttämöohjelma, joka sisältää uusien markkinointikonseptien yhteiskehittelyä, demojen suunnittelua ja myyntimatkoja Japaniin, tullaan kehittämään ja pilotoimaan monialaisten arvoketjujen fasilitoimiseksi musiikkiteollisuuden ja muiden sektoreiden väliin sekä vahvistamaan näiden myyntiä Japanissa.

Projekti tulee sisältämään 45 suomalaista ja virolaista musiikkialan yritystä ja artistia sekä 20 muuta yritystä. Projekti tulee lisäämään 10 suomalaisen ja virolaisen musiikkialan yrityksen myyntiä Japanissa.

Rahoituslähde

Central Baltic Programme 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Timo Kivikangas
timo.kivikangas [at] tamk.fi