Fibrenet-background
Projekti

FibreNet

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Fibrenet on EU-rahoitteinen H2020 MSCA-ITN-projekti. ITN-projektit luovat puitteet yhteistyölle tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa Euroopalle merkittävillä teollisuuden alalla. Fibrenet-projektin aihepiirinä on biokuidut ja siinä on mukana seitsemän eurooppalaista yliopistoa ja kahdeksan yritystä. Nelivuotiseen projektiin on palkattu 15 tohtorikoulutettavaa kolmivuotisiin tehtäviin.

Tausta

Biopohjaisia materiaaleja hyödyntävät toimialat muodostavat merkittävän teollisen sektorin Euroopan talouden kannalta. Vuonna 2012 biotalouden liikevaihdoksi Euroopassa arvioitiin kaksi miljardia euroa ja alan 22 miljoonaa työpaikkaa edustivat noin yhdeksää prosenttia eurooppalaisesta työvoimasta. Euroopan komissio onkin määritellyt alan yhdeksi Euroopan kestävän taloudellisen kasvun avaintekijäksi ja luonut strategian sen kehitykselle.

Biokuidut ovat teollisesti tärkeä biopohjainen materiaali. Kolme merkittävää biokuituja hyödyntävää eurooppalaista teollisuudenalaa ovat paperi- ja selluteollisuus, tekstiili- ja vaatetusala sekä biokomposiitit. Kaikki nämä alat ovat parhaillaan murrosvaiheessa. Syinä murrokselle ovat tuotannon ylikapasiteetti (esim. paperin käyttö on vähentynyt digitalisaation myötä), kestävän kehityksen tavoitteet (halutaan koko elinkaareltaan vihreämpiä tuotteita) sekä muutokset tuotteiden loppukäyttäjissä ja heidän tarpeissaan (esim. haasteet liittyen yhteiskunnan ikärakenteen muutokseen). Kilpailukyvyn säilyttäminen globaaleilla markkinoilla ja kuluttajien ja ympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttävät aivan uusia kuitutuotteita sekä jo olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksien hallittua räätälöintiä. Seurauksena tästä tarve kuitulähtöiselle tutkimukselle on lisääntynyt. Lisäksi tarvitaan ammattilaisia, joilla on uudentyyppistä, sovellusalueet ja kokoskaalat ylittävää, kuituosaamista.

Tavoite ja tehtävät

FibreNet-projektin tavoitteet ovat:

  • Biokuituosaajien tohtorikoulutus ja alan tohtorikoulutuksen kehitys Euroopassa
  • Biopohjaisiin (joko luonnonkuituihin tai ihmisen tekemiin) kuituihin liittyvän tutkimuksen edistäminen kolmella sovellusalueella: biokomposiitit, paperi- ja pakkausmateriaalit sekä biolääketieteelliset tekstiilit ja solukasvatusrakenteet
  • Alan eurooppalaisen verkoston vahvistaminen
  • Kestävän kehityksen näkökulmien vahvistaminen

Kuitutuotteiden ominaisuudet määräytyvät pitkälti kuitujen ominaisuuksien mukaan: kuidut, kuitusidokset ja kuitujen vuorovaikutus tuotteen muiden aineosien kanssa ovat kaikki merkittävässä roolissa lopputuotteen ominaisuuksien kannalta. FibreNet-projektissa tehtävän tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää yksittäisten kuitujen ja kuituverkkojen ominaisuuksia, vaikuttaa niihin sekä linkittää nämä ominaisuudet valmistusprosesseihin ja lopputuotteen ominaisuuksiin. Poikkitieteellisessä FibreNet-projektissa kehitetään sovellusriippumattomia menetelmiä—"työkalupakkia kuitututkimukselle ja -kehitykselle”. Lähestymistapa yhdistää nanoskaalassa tapahtuvan kuitujen kemiallisen muokkauksen, mikroskaalan mekaanisen ja fysikaaliskemiallisen testauksen, makroskaalan valmistuksen sekä kaikki kokoskaalat kattavan mallinnuksen kuitutuotteiden ominaisuuksien ymmärtämiseksi ja räätälöimiseksi.

Rahoituslähde

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta Marie Skłodowska-Curie -avustussopimuksen no. 764713 kautta. 

The EU emblem

Koordinoiva organisaatio

Tampere University
 

Yhteyshenkilöt

Prof. Pasi Kallio, koordinaattori, pasi.kallio [at] tuni.fi, 0500-52 55 46