Maisema Tampereelta Näsinneulan suuntaan.
Projekti

EVOLUTIVE- tutkimus Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksista

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Hallintotieteet | Tieteenala: Julkisoikeus
Jonne Renvall 2016

EVOLUTIVE- tutkimus Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksista on VNTEAS rahoittama hanke. Tutkimuksessa perehdytään Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimusten vaikutuksiin kansalliseen lainsäädäntöön, politiikkatoimiin, oikeuskäytäntöön ja kansallisiin ihmisoikeusrakenteisiin. Tutkimuksella on tarkoitus muodostaa kokonaisvaltainen kuva nykyisen järjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista sekä kerätyn tiedon pohjalta ehdottaa suosituksia, joilla voidaan tehostaa sopimusten ja niiden valvontaelinten ratkaisujen toteutumista ja täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.