Projekti

eTruck - sähköisen kuljetuskapasiteetin ja älyliikenteen innovaatioalusta

Hankkeessa luodaan uusi älykäs alusta kokonaan sähkökäyttöisen kuljetuskaluston taloudellisuuden ka käytettävyyden selvittämiseksi Suomen olosuhteissa. Tulevaisuudessa eTruck-alustaa kehitetään edelleen monipuoliseksi reaaliaikaiseksi sähköisen älyliikenteen kehitysalustaksi.

Tavoite ja tehtävät

eTruck-alusta toimii nimensä mukaisesti uusien älykkääseen liikenteeseen ja älykkäiden kaupunkien logistiikkaan liittyvien innovaatioiden synnyttäjänä.
eTruck-alustan perustana toimii Pohjoismaiden ensimmäinen kokonaan sähkökäyttöinen raskas jakeluauto, jonka kokonaispaino on 16t. Sen avulla selvitettiin kaluston käytettävyyttä ja kokonaistaloudellisuutta. Lisäksi Tampereen kaupungin ensimmäisen sähköbussin ajoista kerättiin energiatietoja.
Hankkeessa kehitettiin simulaatio- ja laskentamalli, jolla voidaan arvioida vastaavan kaluston käyttöä erilaisissa tarpeissa.
Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioitiin koko elinkaaren kustannukset.
Hanke tuotti tietoa yrityksille ja yhteisöille sähkökäyttöisestä kuljetuskalustosta ja sen sopivuudesta Suomen olosuhteisiin. Samalla saatiin tietoa sähkökäyttöisen kuljetuskaluston vaatimuksista ja tarpeista kaupunkien infrastruktuurin suhteen. Hankkeessa kerätty data on avointa kaikille ja eTruck-alustaan saa käyttäjätunnukset projektipäällikkö Jukka Pelliseltä.
Sähkökäyttöisten hyötyajoneuvojen energiatehokkuus on erinomainen ja niiden energiankulutus on vain 30% perinteisen diesel-käyttöisen kaluston kulutuksesta. Käyttövarmuudessa erityisesti latauksen osalta on vielä kehitettävää. Tämä koskee sekä normaalilatausta että pikalatausta.
Kehitetty alusta toimii myös monialaisena oppimisympäristönä.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Jukka Pellinen
jukka.pellinen [at] tamk.fi