Projekti

Esteetöntä Golfia nuorille

Esteetöntä Golfia nuorille -hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten vammaisten terveyttä ja sopeutumista yhteiskuntaan. Hankkeessa keskitytään siihen, miten golfia voidaan käyttää nuorten vammaisten kuntoutuksen tukena sekä edistää heidän paluuta työelämään golfin avulla. Hankkeen aikana toteutetaan toimintamalli, jolla henkilön elämänhalu ja motivaatio yhteiskuntakelpoiseen elämään, koulutukseen ja työelämään palautetaan.

Hankkeessa selvitetään myös tutkimuksen avulla niitä golfliikuntaan liittyviä hyötyjä, jotka edistävät erityisesti vakavasti vammautuneiden tai synnynnäisesti vammaisten nuorten kuntoisuutta. Golfin tuomien elämysten avulla tapahtuvaan psyykkiseen ja fyysiseen kuntoutukseen liitetään myös vaikuttavuuden mittaus, jolla voidaan todeta golfin pelaamisen hyöty. Lisäksi tavoitteena on myös luoda alueellisia yhteistyökumppanuuksia potilasjärjestöjen ja golfyhteisöjen välille.

Tavoite ja tehtävät

Erityisesti golf on liikuntalajina sopiva edistämään vammaisten terveyttä ja selviytymistä. Se edistää sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta parantaa vammaisten sopeutumista yhteiskuntaan. Golfin terveyttä edistävästä vaikutuksesta on jo olemassa jonkin verran tutkimusnäyttöä. Liikunnan edistävästä vaikutuksesta vammaisten terveyteen ja päivittäiseen selviytymiseen on myöskin olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä. Suomessa on noin 150 golfkenttää eri puolilla maata ja niitä vammaiset hyödyntävät tällä hetkellä varsin vähän. Siksi on tärkeää, että nämä liikuntapaikat saadaan entistä paremmin myös nuorten vammaisten käyttöön, jolloin he voivat hyödyntää näitä palveluja koko elämänkaarensa ajan.

Rahoituslähde

OKM 2018

Yhteyshenkilöt

Jarmo Perttunen
jarmo.perttunen [at] tamk.fi