Hyppää pääsisältöön

Erkkaa kaikille – ERKKA

Tampereen ammattikorkeakoulu
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
6.5.2020–31.12.2021
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Hankkeen tavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisen sekä
kokonaisvaltainen hyvinvoinnin näkökulmien nostaminen ammatillisten eritysopettajien, erityisopetuksesta kiinnostuneiden opettajien ja oppilaitosjohdon keskusteluun.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa keskitytään erityisesti oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamiseen.
Koulutuksissa tuetaan lisäksi ammatillisen koulutuksen erityisen ja vaativan erityisen tuen
prosessien laadukasta kehittämistä ja erityisopettajan roolin selkiyttämistä. Koulutuksessa syntyy
uutta yhteistä ymmärrystä johdon näkökulmasta, käytännöllisiä menetelmiä ammatillisen
opettajan käyttöön, yhteistyöverkostoja sekä opiskelijan hyvinvointia tukevia käytänteitä.
Hankkeen kokonaistavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittyminen sekä
kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Hankkeessa on kolme koulutusosiota:
1. Opettajan taito – oppimisen tuki 3op
2. Erityinen johtaminen – 15 koulutettavapäivää
3. uudistuva ammatillinen erityisopettajuus 3op

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi