Projekti

Erkkaa kaikille - ERKKA. Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Pedagogiset ratkaisut

Tavoite:

Hankkeen tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. Erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako sekä uudenlainen osaaminen ovat koulutuksen keskiössä.

Koulutushankkeen teemat:

Erityinen johtaminen
Opettajan taito -oppimisen tuki
Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutuksen henkilöstö, perusopetus, vapaa sivistystyö

Rahoitus: Opetushallitus rahoittaa hanketta.