Hyppää pääsisältöön

Erityisellä tuella omalle uralle

Tampereen ammattikorkeakoulu
5.5.2021–31.12.2022
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Tavoitetteena on kehittää erityisen tuen sekä erityisopetuksen toteutusta ja toimintamalleja, jotta ne tukevat pitkäjänteisesti oppimisen tukea tarvitsevan opiskelijan ammatillisen urapolun suunnittelua ja toteutusta. Hanke tukee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vahvistamalla erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kiinnittymisen opintoihin ja työelämään.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ammatillisten urapolkujen ja
siirtymävaiheiden tukimallien uudistamiseen.
1. Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle 3op 18os
2. Ammatillisen opettajan erityisen tuen osaaminen - sujuvat siirtymät 3op 18os
3. Erityisellä tuella kohti työelämää 3op 18os
4. Erityisopettajan työ - tuki kohti tulevaisuutta 3op 18os

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)

Yhteyshenkilöt

Juha Lahtinen
juha.lahtinen [at] tuni.fi