Projekti

Erityisellä tuella omalle uralle

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa keskitytään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten ammatillisten urapolkujen ja
siirtymävaiheiden tukimallien uudistamiseen.
1. Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle 3op 18os
2. Ammatillisen opettajan erityisen tuen osaaminen - sujuvat siirtymät 3op 18os
3. Erityisellä tuella kohti työelämää 3op 18os
4. Erityisopettajan työ - tuki kohti tulevaisuutta 3op 18os

Rahoituslähde

Opetushallitus (OPH)