Projekti

Erasmus + Career Guidance in European Context 2018-2020

EU Erasmus +

Vuosina 2018–2020 toisen asteen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille ja muille ohjaustyötä tekeville suunnattu liikkuvuushanke, joka tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden osallistua ohjattuun, viikon pituiseen liikkuvuusjaksoon Tšekissä, Virossa, Ranskassa ja Italiassa. Hankerahoituksesta vastaa Erasmus+ -ohjelma. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Liikkuvuusjaksoon ja siihen liittyviin kehittämistehtäviin osallistuminen
• tukee opinto-ohjaajien ammatillista kehittymistä
• lisää ohjaustoimijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamista
• kehittää eri maiden ohjaustoiminnan analysointi-, arviointi- ja vertailutaitoa
• lisää valmiuksia aktivoida oman organisaation ja työyhteisön ohjaustoiminnan kehittämistä sekä kansainvälistymistä.

Tavoite ja tehtävät

Tukea opinto-ohjaajien ammatillista kehittymistä sekä lisätä ohjaustoimijoiden kansainvälistymistä.

Rahoituslähde

ERASMUS + / KA1 Liikkuvuus 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Teemu Jokinen
etunimi.sukunimi [at] tuni.fi