Hyppää pääsisältöön

EPSIR - Empowering parents and families for active social inclusion and resilience

Tampereen ammattikorkeakoulu
31.12.2020–31.12.2022
tamk area of focusOppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa,
Ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet

Kehitetään perhetyöntekijöiden ja kouluttajien perhetyön osaamista kansainvälisissä koulutuksissa.

Tavoite ja tehtävät

Norjan koordinoimaan hankkeesseen osallistuu toimijoita Suomesta, Puolasta, Kroatiasta ja Kreikasta.

Korona on vaikuttanut perheisiin ja vanhemmuuteen. Aiempi tavanomaisena pidetty elämäntapa, jossa lapset kävivät päivähoidossa tai koulussa, on ollut haastettuna, ja perheiden on täytynyt sopeutua uudenlaisiin järjestelyihin. Verkkovälitteisien kommunikoinnin määrä ja tarve on lisääntynyt valtavasti, mikä on aiheuttanut osaamisvajeita ja -tarpeita. Perheet, joissa on haasteita tietoteknisten taitojen tai laitteiden parissa, ovat olleet kovilla.

Koronan tuomat haasteet ovat vaikuttaneet erityisesti maahanmuuttajaperheisiin. Maahanmuuttotilanne, ja maahanmuuton perusteet ovat projektin partnerimaissa hyvin erilaisia.
Maahanmuuttoprosessi on perheille usein hyvin kuormittava. Kielihaasteet, kulttuurierot ja perinteet vaativat integroitumista ja identiteettityötä. Ymmärrys perheistä moninaistuu Euroopassa, ja maiden välillä on suuria eroja siinä, miten perhe ja perhearvot ymmärretään yhteiskunnissa.

Kulttuuriset erot vaikuttavat vanhemmuuteen ja kasvatukseen, mikä puolestaan vaikuttaa siihen perheiden parissa työskentelyyn eri sektoreilla. EPSIR-hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja vahvistaa ja voimaannuttaa perheitä ja vanhempia tarjoamalla heille välineitä vanhemmuustaitojen parantamiseksi ja digitaalisen kompetenssin lisäämiseksi. Hankkeen myötä tuetaan perheitä, jotka hyötyvät hankkeesta välillisesti. Keskeisin kohderyhmä hankkeessa on aikuiskasvattajat ja perhetyöntekijät. Partnerit työskentelevät perheiden parissa moninaisin tavoin.

Hankkeessa kehittetään partneriorganisaatioiden kansainvälistymistä ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä kehitetään perhetyön ja vanhemmuuden tukemisen taitoja järjestämällä kansainvälisiä koulutuksia. Erilaiset työtavat ja välineet mahdollistavat laadukkaampaa perhetyötä moninaisten perheiden parissa.
Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään tietotekniikkaa osana perhetyötä benchmarkkaamalla ja jakamalla parhaita käytäntöjä.

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Yhteyshenkilöt

Eeva-Mari Miettinen
eeva-mari.miettinen [at] tuni.fi