Projekti

Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä

Tavoitteena on kokonaisvaltainen järjestelmä uusiutuvan sähköenergian käytön optimoimiseksi energiavarastojen avulla.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa toteutetaan uusiutuvan energian innovaatio- ja demonstraatioympäristö, joka tuo yhteen alan oppilaitokset (TAMK ja TAKK) ja pk-yritykset. Keskeisenä teemana on energiavarastojen hyödyntäminen uusiutuvan sähköenergian ja sähköisen liikenteen yhteydessä, sillä kustannustehokkaiden energiavarastojen kehittyminen avaa tulevaisuudessa uudenlaisia mahdollisuuksia sääriippuvien sähköntuotantomuotojen ja myös sähköajoneuvojen uudenlaiselle käytölle. Konkreettinen innovaatio- ja demonstraatioympäristö rakennetaan Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle (TAKK) Tampereen Nirvaan, jossa jo nykyisellään sijaitsee uusiutuvan energian sähköverkkoympäristö. Energiavarastojen ja sähköajoneuvojen latauspisteiden avulla toteutetaan tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmä, jossa keskeisiä teemoja tulevat olemaan esimerkiksi tehopiikkien vähentäminen energiavarastojen avulla (kysyntäjousto) sekä energiavarastojen rooli kokonaisvaltaisesti optimoidussa uusiutuvan sähköenergian järjestelmässä ja osana kulutuspisteen sähköverkkoa. Nämä teemat avaavat uusia mahdollisuuksia myös alan pk-yrityksille, jotka otetaan aktiivisina toimijoina mukaan innovaatio- ja demonstraatioympäristön rakentamiseen ja kehittämiseen.

Rahoituslähde

EAKR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Aki Korpela
aki.korpela [at] tamk.fi