Projekti

Elvyttäen Eloon

Hankkeen tarkoituksena on parantaa maaseudulla asuvan väestön peruselvytysvalmiuksia ja antaa maallikoille valmiudet varhaiseen defibrillaatioon elvytystilanteissa.
Väestön elvytysvalmiuksia parannetaan jakamalla tietoa elvytyksestä ja käytännöllisillä elvytysharjoituksilla.
Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä haja-asutusalueilla asuvan väestön selviytymismahdollisuuksia sydänpysähdyksestä.

Tavoite ja tehtävät


Hankkeen tarkoituksena on lisätä väestön peruselvytysvalmiuksia ja uskallusta käyttää maallikoiden käyttöön tarkoitettua defibrillaattoria, koska tutkimusten mukaan varhain aloitettu peruselvytys ja varhainen defibrillaatio parantavat sydänpysähdyksen saaneiden ennustetta merkittävästi. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hankealueen peruskoulujen terveystiedon opettajille suunnattu elvytyskoulutuskoulutusmalli sekä järjestetään elvytysopetustilanteita yläkoulujen oppilaille. Lisäksi yläkoulujen oppilaat haastetaan kilpailuun, jossa heidän tuottamistaan elvytysopetusmateriaaleista (esim. YouTube –pätkät) palkitaan parhaat. Hankkeessa toteutetaan myös elvytyskoulutuksia kohdealueen erilaisissa yleisötapahtumissa.

Rahoituslähde

Maaseuturahasto 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Maj-Lis Läykki
maj-lis.laykki [at] tamk.fi