Hyppää pääsisältöön
Junarata auringossa

Elinkaaritehokas väylänpito - ETEVÄ

Tampereen yliopiston ja Väyläviraston välille solmittu kahdenvälinen yhteistyösopimus väylärakenteiden tutkimuksen edistämiseksi vuosina 2017-2020. ETEVÄ-yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tutkimuksellisen perustan tuottaminen elinkaaritaloudellisille valinnoille väylänpitoon liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Yhteistyö painottuu ensisijaisesti radanpidon kehittämiseen, mutta yhteistyön vaikutukset koskevat myös muita Väyläviraston vastuulla olevia väylämuotoja. Yhteistyö jatkaa pitkäjänteistä väylärakenteiden kehittämiseen liittynyttä tutkimusyhteistyötä Tutkimusohjelmien Elinkaaritehokas Rata (TERA 1 ja 2 vuosina 2009-2016) jälkeen.

Tausta

ETEVÄ-yhteistyöllä on neljä painopistealuetta:

  • Radan päällysrakenne
  • Pengerrakenteet
  • Pohja- ja taitorakenteet
  • Elinkaaritehokas väyläverkko

Tutkimuksen tarkempi sisältö määritellään projektien tutkimussuunnitelmissa ja tutkimus koostuu painopistealueittain useista tutkimusprojekteista. Projektit voivat koostua laajoista väitöskirjaprojekteista, pienemmistä tutkimusprojekteista, diplomityökokoluokan projekteista ja pienimmillään asiantuntija-avusta.  

Tarkempi kuvaus käynnissä olevista ja jo päättyneistä tutkimusprojekteista löytyy osoitteesta http://research.tuni.fi/terrarail

Tavoite ja tehtävät

ETEVÄ-yhteistyön aikana on tavoitteena saavuttaa suoria taloudellisia hyötyjä väylänpidossa ja lisäksi myös edesauttaa erityisesti junaturvallisuuden parantamista sekä tuottaa taustamateriaalia erilaisten alan toiminnoissa yleisesti noudatettavien ohjeiden uudistamiseen. ETEVÄ-yhteistyön tavoitteina on vastata seuraavista lähtökohdista nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin:

  • korjausvelka ja resurssien niukkuus - vähemmällä on saatava enemmän;
  • uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen em. haasteeseen vastattaessa;
  • ratarakenteiden ja  komponenttien elinkaaren pidentäminen;
  • tutkimustulosten hyödyntäminen väyläverkon tasolla;
  • pilotoinnin hyödyntäminen tutkimustulosten nopeassa jalkauttamisessa;
  • ohjeisiin ja normeihin vaikuttaminen, sääntelyn selkeys. ETEVÄ -yhteistyössä toteutettavassa tutkimuksessa tuotetaan tietoa myös alan uusien osaajien kouluttamiseen.

Rahoituslähde

Väylävirasto

Koordinoiva organisaatio

Research group on Earth, foundation and track structures and Finnish Transport Infrastructure Agency

Yhteyshenkilöt

Heikki Luomala

Projektipäällikkö

heikki.luomala [at] tuni.fi

+358 40 552 1490

Tutkimusryhmä TerraRail