Tutkimusverkosto

Elämäntapamuutto -tutkijaverkosto

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Elämäntapamuutossa on kyse siitä, että varakkaiden teollisuusmaiden kansalaiset muuttavat ulkomaille paremman elämänlaadun, rennomman ja merkityksellisemmän elämän perässä. Kohteissa on usein alhaisemmat elinkustannukset ja mukava ilmasto. Nämä ihmiset sanovat usein pakenevansa "oravanpyörää" eli kiireistä elämäntapaa ja työpaineita. Elämäntapamuuton tutkijat ovat kiinnostuneita tämän ilmiön edellytyksistä, olosuhteista ja seurauksista. Elämäntapamuuttajat määrittelevät identiteettiään ja yhteisöjään uusin tavoin. Ilmiöllä on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia  ja vaikutuksia vastaanottaviin paikallisiin sosiaalisiin yhteisöihin. Tutkimuksissa on keskitytty esimerkiksi pohjoiseurooppalaisten muuttamiseen Espanjaan tai Turkkiin tai toisen asunnon ostamiseen Marokossa tai Maltalla. Elämäntapamuuttoa tapahtuu myös Latinalaisen Amerikan kohteisiin sekä Etelä- tai Kaakkois-Aasiaan. Vaikka monet elämäntapamuuttajat ovat eläkeikäisiä, tutkimusta on tehty myös työikäisistä elämäntapamuuttajista sekä perheistä ja lapsista. 

Tutkimusteemoja ovat olleet mm. individualismi ja yhteisöllisyys. Lisäksi on tutkittu paljon elämäntapamuuton syitä ja seurauksia.

Tutkijaverkosto

Tähän kansainväliseen tutkijaverkostoon kuuluu elämäntapamuuton parissa työskenteleviä tutkjoita eri puolilta maailmaa. He edustavat eri oppialoja ja käyttävät erilaisia tutkimusmetodeita.

Verkoston tarkoituksena on jakaa aiheeseen liittyvää tietoa ja keskustella elämäntapamuuton tutkimuksesta yli oppiainerajojen. Verkosto järjestää myös yhteisiä tapahtumia ja on tehnyt yhteisiä julkaisuja.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Mari Korpela

akatemiatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteyshenkilöt

mari.korpela [at] tuni.fi