Projekti

Ekspatriaattilapsuus: Lasten kokemuksia tilapäisestä maahanmuutosta

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus | Tieteenala: Sosiaaliantropologia

Yhä useampi korkeasti koulutettu asiantuntija työskentelee tilapäisesti ulkomailla. Usein nämä ekspatriaatit tulevat lastensa kanssa, mutta lapsista tiedetään hyvin vähän vaikka heidän viihtymisensä on tärkeää perheiden hyvinvoinnille. Tämä etnografinen tutkimus perehtyy 8-15-vuotiaisiin ekspatriaattilapsiin Suomessa. Tutkimuksessa kysytään miten lapset kokevat tilapäisen maahanmuuttonsa sekä ylirajaisesti liikkuvan elämäntapansa. Millaista elämää he elävät? Miten he määrittelevät identiteettiään ja paikkaansa vallitsevassa kansallisvaltiojärjestelmässä? Mikä on kansallisuuksien, kosmopoliittisuuden ja luokan merkitys? Projektissa perehdytään lasten elämään ja näkemyksiin, kehitetään teoriaa ylirajaisesta liikkuvuudesta ja lapsisiirtolaisuudesta sekä tuotetaan opettajille, ekspatriaattiperheille ja - lapsille sekä viranomaisille hyödyllistä tietoa. Tutkimusaineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista, haastatteluista ja yhdessä lasten kanssa tuotetusta visuaalisesti materiaalista.

Tausta

Suomee rekrytoidaan yhä enemmän korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ulkomailta. Usein he muuttavat puolisonsa ja lastensa kanssa, mutta heidän kokemuksistaan tiedetään hyvin vähän.

Rahoituslähde

Academy of Finland

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Yhteyshenkilöt

mari.korpela [at] tuni.fi