Projekti

Educating students for digitalized health care and coaching of their patients (DigiCare)

DigiCare projektin päätavoite on lisätä terveysalan hoitotyöntekijöiden digitaalista kompetenssia potilaiden laadukkaan hoidon toteuttamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään hoityön koulutuksen opetussuunnitelmaa ja menetelmiä, jotta tulevaisuuden hoitajilla olisi valmiudet vastata digitalisoituvian ympäristön haasteisiin. Kehitystyö tuottaa DigiCare mallin, joka sisältää pedagogiset ja filosofiset (esim. etiikka) työkalut ja näitä pilotoidaan projektin aikana. Digitaalisen hoitotyön koulutuksen kehittämisen loppuvaiheessa luodaan suositukset, miten kehittämistyötä jatketaan.  

Tavoite ja tehtävät

DigiCare projektin päätavoite on lisätä terveysalan hoitotyön opiskelijoiden digitaalista kompetenssia potilaiden laadukkaan hoidon toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään hoitotyön koulutuksen opetussuunnitelmaa ja opetusmenetelmiä, jotta valmistuvilla hoitajilla olisi valmiudet vastata digitalisoituvan ympäristön haasteisiin.  

Yhteistyössä partnereiden kanssa kehitetään DigiCare malli, joka sisältää pedagogiset lähtökohdat opiskelijoiden digitaalisten valmennustaitojen lisäämiseksi, opetukselliset menetelmät ja resurssit tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Mallia pilotoidaan ja korjataan projektin aikana saatujen palautteiden perusteella. Pilotointia opiskelijat harjoittelevat ensin toistensa kanssa, sitten transnationaalisesti partnereiden kanssa ja lopulta potilaiden kanssa käytännön harjoittelujen aikana.

Projektin aikana saatuja tuloksia julkaistaan alan lehdissä ja järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, jolloin tietoisuus digitaalisen hoitotyön mahdollisuuksista leviää alan ammattilaiten ja muun väestön keskuudessa.

Rahoituslähde

Erasmus+ Capacity Building (CBHE)

Yhteyshenkilöt

Nina Smolander
nina.smolander [at] tuni.fi