Projekti

DRONE-osaaja

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen päätavoitteena on luoda laaja- ja monialainen drone-osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto Pirkanmaalle sekä saada pk-yritykset tuottamaan uusia innovaatioita. Tätä kautta voidaan drone-osaamista hyödyntäen synnyttää pk-yrityksille uusia, tehokkaampia toimintatapoja ja ennen kaikkea uusia palveluja ja liiketoimintaa.

Tavoite ja tehtävät

1. Ensimmäisenä tavoitteena on drone-toimijoiden kartoitus. Tuloksena tunnetaan Pirkanmaalla toimivat pk-yritykset, joilla on potentiaalista mahdollisuutta hyödyntää droneja sekä drone-osaamista jo tuottavat tai tähän toimintaan linkittyvät oppilaitokset, yritykset ja viranomaistahot.
2. Toisena tavoitteena on drone-osaajaverkoston luominen. Tuloksena syntyvä pirkanmaalainen droneosaamiskeskittymä jakaa osaamista ja jää toimimaan myös hankkeen päätyttyä.
3. Kolmantena tavoitteena on rakentaa drone-kokeilu- ja kehitysympäristö. Tuloksena alueen yrityksille ja elinkeinoelämälle luotu fyysinen kokeilu- ja kehitysympäristö jää toimimaan hankkeen päätyttyä, ja varmistaa, että alueen innovaatioiden ja sovelluksien kehittäminen ja nopea testaaminen säilyy yhtenä Pirkanmaan ilmailualan menestystekijänä.
4. Neljäntenä tavoitteena on luoda drone-osaamisen kehittämisen ja soveltamisen malli. Malli jää toimivaksi yritysten ja elinkeinoelämän kehittämisen työkaluksi myös hankkeen päätyttyä, jolloin varmistetaan alueen uusien innovaatioiden ja sovelluksien syntyminen myös jatkossa.
5. Lopuksi hankkeen viimeisessä tavoitteessa kehitetään drone-koulutusta yritysten tarpeisiin. Tuloksena alueen droneosaaminen vahvistuu ja drone-koulutustarjonnan laatu ja osuvuus alueen tarpeisiin paranee uuden koulutuspaletin myötä. Toimijoiden tarpeet ja dronejen laajat käyttömahdollisuudet sekä uusimman tutkimustiedon yhdistäminen yritysten innovaatioiksi ja käytännön sovelluksiksi luo kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja potentiaalisia uusia yrityksiä. Samalla vauhditetaan uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen löytämistä.

Hankkeen partnerina on Tampereen teknillinen yliopisto.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Joni Nieminen
joni.nieminen [at] tamk.fi