hallintotiede
Projekti

Digitaalisen pedagogiikan kehittämisen projekti

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Pedagogiset ratkaisut
Working remotely at home

Tämä projekti tutkii pedagogisen koulutuksen vaikutuksia yliopisto opettajien pedagogiseen kompetenssiin ja opetuskokemuksiin COVID-19 aikana. Tarkoituksena on myös selvittää kuinka yliopisto-opettajat kehittävät ammattitaitoaan etä- ja verkko-opetusympäristössä. 

Tutkimusprojekti on jaettu kahteen tutkimukseen. Ensimmäisen tutkimuksen tarkoitus on tarkastella opettajien oppimista, säätelyä, opetuksen lähestymistapoja ja opettajien kokemuksia COVID-19 ensimmäisistä päivistä. Aineisto kerättiin huhtikuussa 2020 itsetäytettävällä verkkokyselyllä. Vuotta myöhemmin maaliskuussa 2021 toinen pitkittäistutkimus alkoi. Toisen tutkimuksen tarkoitus on selvittää kuinka yliopisto-opettajat kehittävät ammattitaitoaan suunnitellessa ja/tai järjestäessä verkko-/etäopetusta. Pitkittäistutkimuksen aineiston keruu kestää opettajan valitseman kurssin ajan.  

Projekti lisää ymmärrystä opettajien oppimisesta ja pedagogisen koulutuksen roolista suhteessa säätelytaitoihin ja pedagogisiin taitoihin. On tärkeää ymmärtää ja selvittää kuinka opettajat suunnittelevat ja opettavat etänä/verkossa COVID-19 pandemian aikana, kuinka he kehittävät itseään ja missä määrin he hyötyvät yliopiston tiloista ja palveluista. Tutkimuksella pyritään auttamaan tekemään tieteeseen pohjautuvia päätöksiä, jotka voivat auttaa opettajia. 

Tampereen yliopisto on rahoittanut tämän projektin.

Rahoituslähde

Tampere University

Koordinoiva organisaatio

Education and Leaning

Yhteyshenkilö(t)