Projekti

Digiosalliseksi - Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

Euroopan sosiaalirahasto

1. Kartoittaa nuorten sekä opetus-ja ohjaushenkilöstön tvt-osaamista.
2. Kartoittaa, koota sekä levittää ohjauksen hyviä käytäntöjä.
3. Lisätä osaamista verkossa tapahtuvassa kohtaamisessa ja ohjauksessa.
4. Kehittää innovatiivisia digitaalisia materiaaleja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä
5. Tukea oppimista, osaamisen kehittymistä ja osallisuutta digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.

Tavoite ja tehtävät

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Digiosalliseksi hankkeessa kartoitetaan digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja kehitetään uusia innovatiivisia ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien alle 30-vuotiaiden nuorten perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan.

Hankkeessa keskitytään digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosallisuuden lisäämiseen niin, että kaikilla kohderyhmään kuuluvilla olisi paremmat valmiudet sekä mahdollisuudet opiskella, työskennellä ja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Hankkeella lisätään digiosallisuutta, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta. Hankkeessa vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia kohdata ja ohjata erityistä tukea tarvitsevia nuoria digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Hankkeella tuetaan opettajan roolin muuttumista ohjauksellisempaan ja valmentavampaan suuntaan.

Digiosalliseksi hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja osatoteuttajina ovat
Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto, Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Hankkeen blogiin kootaan hankkeen TAMKin tiimin julkaisuja ja TAMKin järjestämien workshopien materiaalit. Parhaiten pysyt ajantasalla hankkeen tapahtumista ja tuloksista liittymällä Digiosalliseksi-Facebook-ryhmään. Se on kaikkien hanketoimijoiden ja muiden kiinnostuneiden yhteinen keskustelu- ja tiedotusfoorumi ja lupaamme linkata sinne myös kaikki blogin julkaisut.

TAMKin workshopit on tarkoitettu ensisijassa hankkeessa mukana olevien oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Työpajoja markkinoidaan ja materiaalit jaetaan julkisesti Digiosalliseksi Facebook-sivulla sekä blogissa http://digiosalliseksitamk.blogspot.fi/p/kirjoittajat-eli-tamkin-tiimi.html

Tulevien työpajojen sisällöistä päätetään ensisijassa projektiryhmässä ja toiveista voit olla yhteydessä myös suoraan projektipäällikkö Minna Seppälään.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Minna Seppälä
minna.seppala [at] tamk.fi