Projekti

Digimyrsky - digitalisaatio osaamisen kehittämisessä

Euroopan sosiaalirahasto

Digimyrsky-projektin tavoitteena on luoda tamperelainen ainutlaatuinen, digitalisoitunut tutkinnon jälkeisen osaamisen ja kehittymisen areena, jonka palvelut vastaavat alueen tarpeita ja ovat helposti saavutettavissa, ja jonka toiminnan kehittämiseen yritykset ovat sitoutuneet. Tavoitteena on, että tämä osaamisen areena kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi palveluntuottajaksi ja yhteistyökumppaniksi. Projekti palvelee erityisesti PK-yrityksiä ja niiden osaamisen kehittämisen tarpeita. Projektissa pureudutaan monimuotoisten osaamisen mallien, ratkaisujen ja verkostojen kehittämiseen.

Tavoite 1. Yritykset sitoutuvat korkeakoulujen yhteistyöhön pitkäaikaisina kumppaneina.
Tavoite 2. Kasvu- ja rakennemuutoksen vaikutuksen alaiset yritykset ja työntekijät omaksuvat uuden vastuullisemman ja itseohjautuvamman oppimismallin, jossa yhdistetään erilaisia uusia oppimisympäristöjä, kontaktiopetusta ja verkkoopetusta.
Tavoite 3. Asiakkaat, yritykset ja yksilöt, kokevat korkeakoulujen täydennyskoulutuspalvelut helposti saavutettaviksi, tarpeellisiksi, houkutteleviksi, helppokäyttöisiksi ja ajasta ja paikasta riippumattomiksi.
Tavoite 4. Tampereen kolme korkeakoulua tarjoavat yhteisen digitaalisen palvelukonseptin yrityksille.
Tavoite 5. Pirkanmaalaisille yrityksille luodaan mahdollisuus hyödyntää kansainvälistä huippuosaamista sekä luoda osaamista, jolla on kysyntää myös Suomen ulkopuolella.

Tavoite ja tehtävät

Digimyrsky – Digitalisaatio osaamisen kehittämisessä -projekti toteutetaan kolmen oppilaitoksen Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY ja ja Tampereen yliopisto (TaY) yhteistyönä. Yhteistyössä kolme korkeakoulua kehittävät yhteistä digitaalista opetusteknologiaa ja luovat yhdessä opetustarjontaa alueen PK-yritysten tarpeiden mukaisesti. Pilottivaiheessa alueen PK-yritykset toimivat ”digi-learning fellows” -konseptilla oppilaitosten kumppaneina. Koulutus on yritysten tarpeista lähtöisin, ja hanke lisää koulutuksen saavutettavuutta ja osuvuutta.

PK-yrityksillä on tarve osaamisen kehittämiseen, mutta nykyiset muodot eivät ole sellaisenaan soveltuvia tai riittäviä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tarvitaan muun muassa enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta, keskinäistä sparraamista ja mentorointia sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Digitalisaatio koskee koulutusta siinä missä muitakin toimialoja: tarvetta on tutkinnon jälkeisen koulutuksen digitalisoitumiseen muun muassa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa, koulutuspalvelujen ostotapahtumassa, koulutuksen toteuttamisessa sekä kansainvälisen koulutuksen tarjoamisessa.

Hanketta on valmisteltu osana Tampere 3-hanketta liittyen elinikäisen oppimisen kehittämiseen korkeakoulujen yhteistyönä. Projektissa vahvistetaan korkeakoulujen tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämistä ja profiloitumista. Pirkanmaalla tarvitaan kansainvälisesti relevanttia osaamista, jota korkeakoulut voivat yhdessä yritysten kanssa kasvattaa ja jalostaa, sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi vahvaa korkea-asteen koulutusta.

Lisätietoa projektin sivulta: http://digimyrsky.wordpress.tamk.fi/

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto

Yhteyshenkilöt

Helena Tirronen
helena.tirronen [at] tamk.fi