Projekti

Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa

Tavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa yritysten havaittuun digiosaajavajeeseen.

Tavoite ja tehtävät

6Aika -kaupunkialueilla on käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos. Alueittain on muodostunut kasvavia verkostomaisesti operoivia toimialoja, joihin on panostettu ja panostetaan myös jatkossa. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkien näiden toimialojen kehitykseen. Kehityksen vauhdissa pysyminen sekä sen myötä syntyvien hyötyjen ja kilpailuedun kotiuttaminen vaativat laajamittaisia panostuksia kaikilla alueilla. Yksi keskeinen pullonkaula digitalisaation hyödyntämisessä on osaamisen ja osaajien vaje.

Hankkeessa yksilöidään 6Aika –kaupunkien yritysten digitalisaatioon liittyvät osaamis- ja työvoimatarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen tarvekartoitukseen perustuen uudet joustavat valmennuskokonaisuudet, sekä luodaan digitalisaation valmennukseen erikoistunut 6Aika -osaajaverkosto ja valmennusohjelmat, joiden sisältö perustuu alueiden yritysten esille tuomiin osaamistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa luodaan 6Aika kaupunkien, elinkeinojen kehittämisestä vastaavien organisaatioiden sekä koulutuslaitosten ja –yritysten välinen yhteinen osaamistarpeiden laadullisen ja määrällisen ennakoinnin menetelmä ja menettelytapa, jolla alueen yritysten osaamistarpeet päivitetään säännöllisesti.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Anne Cumini
anne.cumini [at] tamk.fi