Projekti

D4V - Design For Value 2016-2019

Design for Value -ekosysteemihanke keskittyy teollisuuden hankintaketjujen koko kaareen ja pyrkii tuottamaan disruptiivisia innovaatioita koko arvoverkostoon.  D4V on valtava teollinen investointi digitaalisen murroksen hyödyntämiseen yritysten liiketoiminnassa ja eurojen kotiuttamiseen Suomeen. Hanke haastaa tehokkaasti nykyiset liiketoimintamallit ja toimijoiden roolit arvoketjussa.  

Suomessa toimivia organisaatioita on mukana 18kpl ja kansainvälisiä yhteistyötahoja 11kpl. Tampere esittäytyy hankkeessa äly- ja innovaatiokaupunkina, jonka ekosysteemissä julkinen sektori hyötyy valtavasti yksityisistä investoinneista, ja julkinen panostus taas synnyttää yksityisiä investointeja.

Tavoite ja tehtävät

Ohjelman keskeisiä tavoitteita on mm. luoda autonominen tehtaalta kuluttajalle -kuljetusketju, tuoda autonomiset laivat Itämerelle vuoteen 2025 mennessä ja taata itseohjautuvien järjestelmien tietoverkkojen turvallisuus.  

Fokusalueita ovat digitalisaatio, kyberturvallisuus, käyttäjäkokemus, käytettävyys ja työn kuvan muutos, sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutus.  Yritysvetoisen hankkeen tavoitteena on luoda runsaasti uusia työpaikkoja Suomeen. Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation (DIMECC) -ekosysteemin vaikutuspiirissä toimii yli 2000 R&D-asiantuntijaa ja yli 400 organisaatiota, jotka tuottavat co-creation-mallilla disruptiivisia innovaatioita.

Rahoituslähde

MacGregor, Fastems, Wapice, Rautaruukki, Kine, Unikie, KNL, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan yliopisto

Koordinoiva organisaatio

TAUCHI, Rolls-Royce, Ericsson, MacGregor, F-Secure, Fastems

Yhteyshenkilö

Markku Turunen

Professori

markku.turunen@uta.fi

+358 40 533 9689