Projekti

CoWorking learning - TAMKin osaprojekti

Projektin tavoitteena on luoda mekanismi, joka ilman erillisrahoitusta liikuttaa merkittäviä joukkoja asiantuntijoita osana normaalia työnkuvaa. TKI 2.0 -hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla on mahdollisuus liikuttaa yli puolet opettajista ja muusta oppimaan ja antamaan osaamisensa käyttöön työpaikoille ja niiden toimintaympäristöihin.

Tavoite ja tehtävät

Tässä hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) sitoutuvat kokonaisvaltaisesti kehittämään opetuksen ja TKI-toiminnan työelämäyhteyttä paremmaksi. Coworking learning space – (TKI 2.0) -hankkeessa ammattikorkeakoulut avaavat osaamisensa ja henkilöresurssinsa aiempaa helpommin ja laajemmin työorganisaatioiden käyttöön viemällä ne organisaatioiden sisälle ja yhteisiin kehittämisympäristöihin. Tässä hankkeessa testattu Coworking learning space – (TKI 2.0) -toimintamalli kuvataan kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi.

Rahoituslähde

OKM

Yhteyshenkilöt

Helena Tirronen
helena.tirronen [at] tamk.fi