Girl with mask
Projekti

COVID-HL

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Kansainvälisessä COVID-HL -tutkimuksessa kartoitetaan korkeakouluopiskelijoiden kykyä etsiä ja käsitellä koronaviruspandemiaan liittyvää tietoa sekä opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia poikkeusaikana.

Tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, mitkä ovat tehokkaita ja toimivia tapoja informaation välittämiseksi poikkeusoloissa. Kyselystä saatua tietoa voidaan käyttää opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien tukipalvelujen kehittämiseen.

Suomessa kysely on toteutettu Tampereen, Turun, Itä-Suomen ja Lapin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kyselystä vastaa tutkimusryhmä, joka koostuu Tampereen, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen tutkijoista ja sen päätutkijat ovat Pirjo Lindfors (TUNI), Marjo-Rita Sormunen (UEF) ja Leena Paakkari (JYU).

Kansanvälisessä konsortiossa on mukana kaikkiaan 38 maata ja tutkimusta koordinoidaan Saksasta, Bielefeldin yliopistosta. Ensimmäiset tulokset Suomen aineistosta julkaistaan alkusyksystä 2020.

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Pirjo Lindfors

yliopistonlehtori, terveystieteet
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta