Putki
Tutkimusryhmä

COSSTT

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisation sub unit: Kielet

Yhteiskunnan digitalisaatio, teköälyn kehitys ja tietotekniikan merkittävä rooli niin arjessa kuin työelämässäkin vaikuttavat myös kääntäjän ammatilliseen toimintaan. Kääntäjän työn laatu on muuttunut: perinteisen kääntämisen lisäksi siihen kuuluu paljon oheistoimintoja, kuten tiedonhakua, termityötä, käännösmuistien ylläpitoa ja niin edelleen. Kääntäjän ammattitaito ei enää perustu pelkästään vahvaan kieli- ja viestintätaitoon, vaan tietoteknisen osaamisen merkitys kasvaa koko ajan. Nämä haasteet kuuluvat myös käännöstieteelliseen tutkimukseen. COSSTT tutkimusryhmän intresseihin kuuluvat muun muassa diskurssin rakentuminen, genretutkimus, erikoisalat, pragmatiikka sekä interaktio.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän tavoite on tutkia erikoisalojen diskursseja. Tutkimuksemme yhdistää käännöstieteellisiä ja kielitieteellisiä näkökulmia ja käyttää korpuspohjaisia ja kvantitatiivisia menetelmiä yhdistettyinä kvalitatiivisiin menetelmiin.

Tällä hetkellä tutkimuksemme fokuksessa on oikeusalan kieli (mm. säädökset ja sopimukset), mutta jatkossa tutkimme muitakin erikoisaloja (tekniikka, kauppa, lääketiede yms.). Kokoamme tekstikorpuksia (esim. PEST, FiRuLex, MLCAA), teemme termityötä ja kehitämme omia tutkimustyökaluja kuten TextHammer, verkkopohjainen sovellus korpusten ylläpitoon ja hakuun sekä MyTerMS-termipankkityökalu. Tutkimuksen lisäksi käytämme korpusaineistojamme termityössä ja opetuksessa.

Ryhmän johtaja

Henkilöprofiili

Mikhail Mikhailov

professori, käännöstiede, kääntäminen ja tulkkaus erityisesti kieliparissa suomi ja venäjä
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Mikhail Mikhailov

Yhteyshenkilö(t)