Projekti

Consortium of Trust Research: Pathways to Political Trust (CONTRE)

Tutkimuksessa selvitetään poliittisen luottamuksen lyhyt- ja pitkäaikaisiin muutoksiin vaikuttavia tekijöitä nykydemokratioissa.

Tavoite ja tehtävät

Projektin lähestymistavassa sekä kansalaisten yksilöllisten ominaisuuksien, poliittisten toimijoiden toiminnan ja strategioiden sekä yhteiskunnallisen ja poliittisen kontekstin katsotaan vaikuttavan yhdessä poliittisen luottamuksen syntyyn, muutokseen ja säilymiseen. Tutkimus perustuu laajaan vertailevaan lähestymistapaan, ja soveltaa innovatiivisia menetelmiä yhdistämällä laajoja kyselytutkimusaineistoa kokeellisin menetelmin kerättäviin aineistoihin. Tutkimus lisää poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisten tietoisuutta siitä, miten poliittinen luottamus yhteiskunnissa rakentuu ja miten se pysyy yllä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Tampere University and Åbo Akademi

Yhteyshenkilöt

Elina Kestilä-Kekkonen

Professori

anelke [at] utu.fi

+358 50 512 8398