Tutkimusryhmä

Cleaning up the North: Cleanliness, Work and Gender in the Nordic Countries, 1850–1940

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Historia
Pyykin huuhtelua veneessä 1930-1939. Kuva: Esbo Hembygdsförening, Espoon kaupunginmuseo, CC BY-ND 4.0.

Tutkimusryhmä pyrkii uudistamaan keskustelua puhtauden, työnjaon ja sukupuolen välisestä suhteesta (1850–1940) tarkastelemalla aihepiiriä pohjoismaisesta näkökulmasta. Yhdistämme makro- ja mikrotason analyysin: mielenkiintomme kohteena ovat yhteiskunta, koti ja keho.

Ryhmän jäsenet lähestyvät teemaa seuraavien osakysymysten kautta:

  • Miten suomalaista saunaa markkinoitiin Ruotsissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa?
  • Miksi norrlantilaiset talonpojat ryhtyivät ostamaan saippuaa 1800-luvun jälkipuoliskolla?
  • Miten lika ja puhtaus koettiin suomalaisessa köyhäintaloissa 1900-luvun alussa?
  • Miten tanskalaisen kaupungissa toimineet kansalaisjärjestöt suhtautuivat puhtauteen 1900-luvun keskivaiheilla?
  • Millaisena puhtaus näyttäytyi ruotsalaisissa seuranhakuilmoituksissa sadan vuoden ajanjaksolla?
  • Millaiset seikat herättivät inhoa suomalaisella torilla 1900-luvun alussa?
  • Millainen oli norjalainen tiskirätti vuosina 1860 ja 1940?
  • Miksi ruotsalaiset lääkärit siirtyivät savusta veteen 1800-luvun lopussa?
  • Miltä näytti terveyskasvatuksen kriisi 1900-luvun alun Suomessa?
  • Millainen oli puhdas ruotsalaiskeittiö 1900-luvun alussa?

Tutkimusryhmällä on NOS-HS Workshops -rahoitus vuoksiksi 20192020 ja se toimii Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) alaisuudessa.

 

(Kuva: Esbo Hembygdsförening, Espoon kaupunginmuseo, CC BY-ND 4.0).

Ryhmän johtaja

Yhteyshenkilöt

Johanna Annola (johanna.annola [at] tuni.fi)