Projekti

BOT-Learning as a modern teaching method of GEN Z

Innovatiivisen bot-oppimismenetelmän kehittäminen ja testaaminen chatbotin (virtuaalikasvattaja) ja chatin (tekstikeskustelu oikean opettajan kanssa) avulla.

Tavoite ja tehtävät


MELES-BOT-HANKE - BOTTI-Oppiminen modernina Z-sukupolven opetusmenetelmänä yhdistää yrittäjyysoppimisen ja -koulutuksen uusiin ICT-teknologioihin digitaalisten taitojen kehittämiseksi uuden innovatiivisen opetussuunnitelman, koulutusmenetelmän ja korkeakouluopintojen kehittämisen avulla.
Hanke on osa EU:n Erasmus+ -ohjelmaa, jonka tavoitteena on rakentaa korkeakoulutuksessa strategisia kumppanuuksia tekemällä yhteistyötä innovoinnin ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Hankeen toiminta-aika on 1.9.2020–30.06.2023. EU:n hankkeelle osoittama rahoitus on 288.186 euroa.
Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja testata innovatiivista bot-oppimismenetelmää osana yrittäjyyskoulutuksen oppisisältöä. Bot-oppimismenetelmä pohjautuu chatbotin (keskustelubotti, virtuaalikouluttaja) ja chatin (tekstipohjainen keskustelu todellisen kouluttajan kanssa) käyttöön.
MELES-BOT -hankkeen päätuotoksena on yrittäjyyskoulutukseen kytkeytyvä chatbot- ja chat-työkalu. Sen tavoitteena on tarjota perus- ja avaintaitoja opiskelijoille, jotka muodostavat Industry 4.0 –työvoiman tulevaisuudessa. MELES-BOT:in suunnittelu, kehittäminen sekä käyttö koulutusprosessissa nopeuttaa ja skaalaa digitaalista muutosta. Tavoitteenamme on myös saada akateeminen yhteisö käyttämään BOT-oppimismenetelmiä muiden kurssien suorittamiseen tulevaisuudessa, esimerkiksi ohjelmoinnin tai muiden IT-alan kursseihin kytkeytyen.
Kohderyhmäämme ovat opiskelijat ja akateemiset opettajat. Hanke tuottaa todennäköisesti tuloksia, jotka voivat olla merkityksellisiä myös muilla koulutuksen ja kasvatuksen aloilla. Hankkeeseen on suunniteltu osallistuvan toteutusvaiheessa yli 600 opiskelijaa ja noin 100 opettajaa. Hankkeeseen suoraan liittyviin liikkuvuusvaihtoihin osallistuu yli 50 henkilöä edellä mainituista kohderyhmistä.
Hankkeen koordinaattorina toimii Science4People spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia -yritys, joka on kotoisin Bialystokista Puolasta. Hankekumppaneina ovat korkeakoulut 5. eri maasta eri puolilta Eurooppaa. Näitä ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomi (Pohjois-Eurooppa), Szczecinin meriyliopisto, Puola (Itä-Eurooppa), Veliko Tarnovon yliopisto, Bulgaria (Etelä-Eurooppa), Leipzigin yliopisto, Saksa (Keski-Eurooppa) ja Aveiron yliopisto, Portugali (Länsi-Eurooppa).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-PL01-KA203-081777

Rahoituslähde

Erasmus+ Strategic Partnership (SP)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Yhteyshenkilöt

Juha Tuominen
juha.tuominen [at] tuni.fi